Нов жилищен кредит с фиксирана лихва от 6.5% от Fibank

Максималният срок на кредита е до 30 години, без ограничение  в максималния размер на сумата

 

Нов жилищен кредит с още по-ниска лихва – от 6.5%,  предлага Fibank (Първа инвестиционна банка).

За първите три години лихвата е фиксирана, а през останалия период е плаваща. Новият жилищен кредит е без такса за предсрочно погасяване със собствени средства.

Кредитът се отпуска в размер до 90% от стойността на закупувания недвижим имот, независимо дали жилището е панел, ЕПК или тухла, и  може да се използва както за закупуване на ново жилище, така и за текущи нужди като ремонт или довършителни работи на имот. Има възможност и за финансиране до 100% при определени условия.

Максималният срок на кредита е до 30 години и се предлага в евро и щатски долари, като няма ограничение в максималния размер на сумата. Към него банката предлага и кредитна карта с предварително одобрен лимит от 1000 евро (или тяхната равностойност в лева).

За улеснение и удобство на своите клиенти Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на всеки кредитополучател и безплатно удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност от 6 месеца.

Удостоверението дава възможност на клиентите предварително да знаят каква сума може да им отпусне банката и по този начин да се ориентират за приблизителната цена на търсения от тях имот.

За повече информация: www.fibank.bg

 

Споделете: