Обменяме опит в областта на ВиК сектора с Румъния

Български министри се запознаха с проведените реформи в северната ни съседка

В рамките на работното си посещение в Румъния днес, 5 октомври,  зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев се запозна с проведената реформа във ВиК  в северната ни съседка.

Той обсъди резултатите от направените промени в управлението на сектора с представители на румънската Водна асоциация, народни представители от парламентите на двете страни и експерти.

В срещата участва и зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Като основно предизвикателство за двете страни бяха посочени подготовката на качествени проекти и повишаването на административния капацитет в управлението на сектора. И през следващия програмен период 2014-2020 г. ще продължи въвеждането на разпоредбите на европейските директиви в националните законодателства.

Участниците в срещата отбелязаха подобното развитие на ВиК сектора в двете страни. От напълно централизирано, управлението му преминава към етап, в който един оператор предоставя услугата на територията на една община. То се характеризира високи разходи и загуби на вода, както и с ниско качество на предоставяната услуга.

В Румъния, в резултат на проведена реформа, фрагментацията е преодоляна и от 300 преди години, днес операторите са 42. Местните власти делегират техните отговорности на водни асоциации, които оперират на регионален принцип, като инфраструктурата остава публична.

Процесът на регионализация в страната продължава чрез изпълнението на пилотен проект. В резултат от него днес един оператор предоставя ВиК услуги в 130 населени места на територията на пет области. Така успяхме да подобрим управлението и да направим инвестициите по-ефективни, а секторът се издържа със собствени средства, отбелязаха домакините на срещата.

Пред тях зам.-министър Симидчиев представи състоянието на ВиК сектора в България и нуждата от инвестиции в него. Развитието му ще продължи да бъде основано публична инфраструктура, оперирана от Асоциации на местно ниво, допълни той.

Споделете: