Обновяват водната инфраструктура на гр. Силистра

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда” и е на стойност 72.5 млн. лв.
 

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов подписаха договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 72,5 млн. лв.

Около 46 хиляди жители в община Силистра ще споделят ползите от реализирането на проекта, като в пречиствателното съоръжение ще постъпват отпадъчните води на  Силистра, Айдемир и Калипетрово.

На церемонията по подписването министър Караджова отбеляза, че този проект е част от изпълнението на Дунавската стратегия за опазване чистотата на Черно море.

„Забележително постижение е, че около 200 тона годишно азот и фосфор ще се отстраняват и няма да се изливат  в река Дунав. С реализацията на проекта ще бъде осигурена модерна инфраструктура, която ще е в полза за населението и икономиката на Силистра” – акцентира министър Караджова.

„Това е най-големия проект, който общината ще изпълнява. Надяваме се, че с него ще се повиши качеството на живот на жителите и гостите на града и ще се намали дисбалансът между инвеститорския интерес и съществуващата водоснабдителна инфраструктура“ – каза в отговор кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов.

В Дунавския регион по „Околна среда 2007-2013 г.” са договорени проекти на обща стойност над 381 млн. лв. и са извършени плащания за над 63 млн. лв.

Споделете: