Обявиха търг за подготовката на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус”

Индикативната стойност на договора е 1 250 000 лв.  без ДДС

Търг за подготовката на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус” обяви Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Дейностите включват:

• преглед, оценка и сравнение на всички разработени до момента вариантни решения
• оценка на необходимостта от актуализиране прогнозата на трафика и ако е необходимо изготвянето на нова прогноза
• актуализиране на анализите разходи-ползи за вариантите, за които такива има, и изготвяне на нови за новите варианти
• подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

Идеен проект, ОВОС и предварителни археологически проучвания ще бъдат възложени веднага след като бъде потвърден окончателният вариант на трасето.

Индикативната стойност на договора е 1 250 000 лв. (без ДДС).

Подготовката на доизграждането на автомагистрала „Хемус” ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Документацията за участие може да бъде изтеглена от сайта на НКСИП на адрес: www.ncsip.bg

Споделете: