Отварят офертите на кандидатите за изпълнител на Северната скоростна тангента

Проектът се финансира от  Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет

Днес,  12 март, в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540„.

Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

На отварянето на офертите ще присъства председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Споделете: