Одобрено е разрешението за строеж на проекта“ Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“

До момента МИП е издало разрешения за строеж на 9 проекта

з6 години не е правен основен ремонт на Централна гара

Разрешения за строеж на три нови проекта одобри Министерство на инвестиционното проектиране, съобщиха от пресцентъра на министерството. Проектите са:

1) „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ (на стойност 55, 9 млн. лв.),

2) Изграждането на „Регионалното депо за битови отпадъци в регион Видин, намиращо се в  землището на с. Жеглица“  (на стойност 14, 4 млн. лв.)

3) Проектът за „Събиране на отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда и довеждането им до Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Равда, община Несебър“ (12, 9 млн. лв.).

С тях общият брой на дадените разрешения за строеж от МИП става девет. Миналата година зелена светлина получиха шест проекта. Това са проектите на община Несебър за реконструкция на ПСОВ „Равда“, гр. Ахелой за 48 млн. лв., на община Стамболийски за инженеринг на ПСОВ Община Стамболийски“ на стойност 14,4 млн. лв., на община Варна за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (34,4 млн. лв.), на община Кърджали – ПСОВ за 25,5 млн. лв. и на община Бяла, област Варна – „Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура на гр. Бяла, местност „Глико“ и „Чайка““ на стойност 12 млн. лв.

Интегрираният воден проект на град Казанлък – Реконструкция на ГПСОВ също получи разрешение за строеж (17.7 млн. лв.).

С новите разрешения за строеж общата сума на одобрените от МИП общински проекти става 235.2 млн. лв.

Споделете: