Определиха представителите на България в експертния надзорен комитет, който ще разработи тристранен меморандум за реализацията на пътя Русе – Свиленград

България, Катар и Турция ще работят заедно по реализацията на трасето, част  от  паневропейската магистрала

От правителствената информационна служба съобщиха, че съветникът на министъра на регионалното развитие Вяра Минчева и членът на Управителния съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” Пламен Дерменджиев са определени за представители на страната ни в експертен надзорен комитет на България, Катар и Турция, който трябва да разработи тристранен меморандум, статут и правила за работа на бъдеща проектна компания за подготовка на реализацията на пътя Русе-Свиленград.

Бъдещото акционерно дружество ще бъде регистрирано съгласно българското законодателство, ще има надзорен и управителен съвет.

Решението за създаването на малка проектна компания, която да извърши предварителните проучвания и анализи за изграждането на пътя, беше взето на среща между делегации на трите държави на 26 юни т. г. в София. В преговорите бе постигната договореност до 15 юли да бъде създаден Надзорен комитет на експертно ниво с по двама представители, определени от трите правителства.

Трасето на пътя Русе-Свиленград е част от паневропейска магистрала, свързваща Европа с Истанбул, Турция, и Близкия Изток. Изграждането му изключително ще облекчи пътнико- и товаропотока по това направление, като ще допринесе за засилването на икономическите връзки между държавите от Европа и Близкия Изток.

Споделете: