Отварят офертите на кандидатите за строителство на обхода на гр. Габрово

Проектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и държавния бюджет

Днес, 9 ноември, от пресцентъра на АПИ съобщиха, че в Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) ще бъдат отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130”.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и държавния бюджет.

Споделете: