Отварят офертите на кандидатите да строят северната скоростна тангента

Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и националния бюджет

Днес, 30 ноември, в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура с предмет – “Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и националния бюджет.

Събитието ще се състои от 12.30 часа в зала 702, в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Споделете: