Отварят офертите на кандидатите за изпълнител на рехабилитация на пътя Чепеларе – Соколовци

Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

Днес, 26 февруари,  в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на рехабилитацията на пътя Чепеларе – Соколовци, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Предметът на откритата процедура е:

“Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект “Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: “Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/ км 94+372.44 (по проект)”.

Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Споделете: