Отвориха офертите на кандидатите да строят пътя „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Република Румъния“

Проектът се финансира от държавния бюджет

От пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че днес, 3 октомври, са  отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на строителството на обект: „Реконструкция на път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Република Румъния“ от км 44+442 до км 45+685.08”

Проектът е по програмата „Основен ремонт” на АПИ и се финансира от републиканския бюджет.

Отворените ценови оферти са както следва:

– Участник 1 „Пътно строителство“ АД-Добрич – оферирана цена 912 988.16 лв. без ДДС;

– Участник 2 „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – оферирана цена 897 715.75 лв. без ДДС

– Участник 3 „ХИДРОСТРОЙ“ АД – оферирана цена 960 151.58 лв. без ДДС

Критерият за избор на изпълнител е най-ниската предложена цена.

Споделете: