Отвориха офертите на кандидатите за надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма“

Проектът се съфинансира от  Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет

Офертите на кандидати за надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма” бяха отворени в Агенция „Пътна инфраструктура“ на 19 февруари, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Офертите са подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52”.

Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:
1.  ДЗЗД „Обединени консултанти-Струма”, в което участват: „Трансконсулт – БГ” ООД, „Рутекс” ООД и „Трафик Холдинг” ЕООД;
2. Обединение „Струма-ПП”, в което участват: „Пътинвест-инженеринг” АД и „Пътпроект” ЕООД;
3. Обединение „Луис Бергер-Пътконсулт 2000”, в което участват „Луис Бергер” (ЛБСАС) и „Пътконсулт 2000” ЕООД;
4. ДЗЗД „Логистика М”, в което участват: „Мотт Макдоналд Лимитид” и „Логистика 21” ЕООД;
5. ДЗЗД „Обединение Инфрам”, в което участват: „Инфрам” АД и „Инфрам” ЕООД.
Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.

Споделете: