Отвориха офертите на кандидатите за поддържане на АМ „Тракия“

 Подадените оферти са за новите участъци на магистралата

От пресцентъра на  Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че днес, 5 октомври, са  отворени ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Поддържане, базирано на показатели на изпълнение на АМ “Тракия” и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата за следните новостроящи се участъци:
1. Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900 с дължина на директното трасе 31,800км и габарит А29 ,включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 5061 м и габарит 5,50 м.

2. Лот 3 “Нова Загора – Ямбол”, от км 241+900 до км 277+597 с дължина на директното трасе 35,697 км и габарит А29, включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1672 м и габарит 5,50 м.

3. Лот 4.1 “Ямбол – Карнобат”,от км 276+200(≡км 277+597 от Лот 3) до км 291+000 с дължина на директното трасе 14,800 км и габарит А29,включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 4813м. и габарит 5.50 м.

4. Лот 4.2 “Ямбол-Карнобат” от км 291+000 до км 325+280 с дължина на директното трасе 34,280 км и габарит А29,включително прилежащи пътни съоръжения и пътни връзки с обща дължина 1635 м и габарит 5,50 м. на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен ,ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, стопанисвана от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”.

Предложените цени за изпълнение на поръчката за всички лотове са:

• Обединение „Тракия 2013”, съставено от дружествата: „Трейс Груп Холд” АД, „Родопа Трейс” ЕООД, „Трейс Кърджали” АД, „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, „Пътстрой Бургас” ЕООД, – 3 838 329. 50 лв.,

• Сдружение „ТРЗП – Тракия”, съставено от дружествата: „АЕС – Х” ООД, „РТК” ООД, „БратПел” ЕООД, „Еридантранс” ООД, „Технострой-инженеринг – 99” АД, „ПСТ – Роудс” ЕООД, „Пътинженеринг – М” АД, „ПСТ Холдинг” АД – 3 378 431. 36 лв.

• Автомагистрали” ЕАД – 4 129 364 лв.

Споделете: