Пазарът на жилищно кредитиране се съживява според анализ на Пощенска банка

Банката отпуска жилищен кредит „Новодомци“ за покупка на първо жилище при преференциални условия

Известно съживяване на пазара на жилищно кредитиране и 25% ръст на запитванията за жилищни кредити през първото тримесечие на 2013 г. отчете Пощенска банка.

Г-н Румен Радушев, началник управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка, представи пред журналисти първия доклад за жилищно кредитиране на банката, който включва обзор на пазара и вътрешни анализи на финансовата институция за изтеклото първо тримесечие на 2013 г.

Финансовата институция стартира регулярно изготвяне и представяне на тримесечни обзорни доклади, които ще бъдат обществено достъпни на сайта на банката – www.postbank.bg.

„Ръстът на запитванията, който банката регистрира, идва основно от големите градове и столицата. Като цяло пазарът на жилищни кредити достигна исторически едни от най-ниските нива на лихвите за жилищни кредити в лева.

Анализите ни показват, че през първото тримесечие на годината продължава да нараства търсенето на левови кредити, като процентът на левовото жилищно кредитиране достигна нива от 74.5% за първото тримесечие на 2013 г., при около 50% за 2012 г. Очакваме тази тенденция да се запази и да преминем границата от 80% левово кредитиране до края на годината“, коментира Румен Радушев.

Средният размер на усвоените кредити в евро за първото тримесечие е 29 000 евро – много близък до средния размер за 2012 г. и с 10 000 евро под нивата от пика в края на 2008 г. София продължава да е основният град за жилищното кредитиране с над 40% от общо отпуснатите обеми. Следват Пловдив, Варна и Бургас с над 15%.

Жилищните кредити в размер до 20 000 евро продължават да са най-предпочитаните с дял от 40.6% през първото тримесечие, като бележат лек спад в сравнение с 2012 г. По отношение на сроковете на изплащане на усвоените жилищни кредити, през първото тримесечие на годината се запазва тенденцията от 2012 г. и с най-голям процент са кредитите със срок над 25 г., като този вид кредити дори отбелязва допълнителен ръст от близо 5% на годишна база.

Най-много жилищни кредити банката продължава да финансира за тип конструкция монолит, където се забелязва лек ръст през първото тримесечие от 1,2%. Следва тип конструкция панел със спад в търсенето от 1,4% за първото тримесечие в сравнение с изминалата година.

Според вътрешните анализи на Пощенска банка мъжете кредитополучатели увеличават дела си през първото тримесечие на 2013 г. до 56.8% при 55.1% средно за 2012 г.

През изминалата година дами са усвоили 44.9% от всички отпуснати от Пощенска банка жилищни кредити, при 43.2% за първото тримесечие на 2013 г.

И през първото тримесечие на 2013 г. най-много кредити финансовата институция отпуска на семейни хора – 51.5%, като съотношението за 2012 г. е почти идентично – 52.9%.

“Планираме да отпуснем жилищни кредити за 10 млн. лева при специални преференциални условия до края на година, за да подкрепим младите семейства в България“, каза г-н Радушев в допълнение към представените данни и анализи.

„Пощенска банка инвестира значителен ресурс в специалната оферта за млади семейства и двойки, живеещи на семейни начала, за да ги подкрепи в покупката на първо основно жилище и планиране на съвместен бъдещ живот. Предложението е най-доброто в продуктовото ни портфолио и цели да подпомогне младите хора, които са решили да заживеят заедно, да останат в България и планират да имат деца“.

За да се възползват от жилищен кредит „Новодомци“, клиентите не трябва да имат други ипотечни кредити и да използват средствата за закупуване на първо основно жилище. Нивата на лихвите по кредита в лева започват от 4.60% за първата година при ползване на пакет „Лесен живот”, като през останалия период на кредита са в размер на 6.35%.

Пакет „Лесен живот” включва превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, едно комунално плащане на месец с услугата „Универсален платец” и сключване на застраховка „Живот”. Срокът за изплащане на кредит „Новодомци“ е до 35 години. Преференциалното предложение включва и премахване на таксите за кандидатстване, усвояване и предсрочно погасяване на кредита със собствени средства след третата година.

Жилищните кредити на Пощенска банка предлагат „Флекси” опция, благодарение на която клиентите могат да се възползват от гъвкаво погасяване на месечните си вноски. Опция „Флекси“ дава възможност за пропускане на една вноска годишно или намаляване на вноските наполовина – до 6 вноски по кредита в рамките на всяка календарна година.

Всички желаещи да кандидатстват за нов жилищен кредит от Пощенска банка могат да подадат заявка онлайн, бързо, удобно и безплатно на интернет страницата на банката.

Друго улеснение за клиентите от цялата страна е възможността да получат безплатно професионално консултиране директно от специалистите от управление „Жилищно кредитиране“ в централата чрез имейл адрес moidom@postbank.bg – на него те могат да задават въпроси и до 24 часа да получават информация и съдействие по отношение на актуалните предложения.

 

Споделете: