ПИРЕОС БАНК обяви придобиването на GENIKI BANK от Societe Generale

Придобиването е част от процесите в гръцкия банков сектор

Споразумението, с което Пиреос банк придобива всички акции на Societe Generale в гръцката Geniki Bank, представляващи 99.08% от нейния капитал, бе подписано на 19 октомври в Гърция, съобщиха от пресцентъра на банката в България.

Споразумението е част от процесите в гръцкия банков сектор, реализирани от Централната банка на Гърция и Гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF) с цел преструктурирането на банковата система в страната и увеличаване на финансовата стабилност.

Условията по транзакцията, която се очаква да се реализира до края на годината, са съгласувани с фонда и се очакват окончателни одобрения от регулаторните институции.

Мениджмънтът на Пиреос банк изразява своята увереност, че придобиването на дела от Geniki Bank ще осигури синергетичен ефект в рамките на групата и ще подпомогне очакваната рекапитализация.

По този повод г-н Михалис Салас, Председател на съвета на Директорите на Piraeus Bank Group, обяви: „След придобиването на част от активите и пасивите на ATEbank, Пиреос банк продължава да играе съществена роля в преструктурирането на финансовия сектор в страната. Придобиването на акциите на Geniki Bank допълнително ще стабилизира капиталовите показатели и ще подобри позициите ни при предстоящата рекапитализация”.

За Банка Пиреос България:

Банка Пиреос България, част от финансова група Пиреос, е една от най-динамично развиващите се финансови институции в България.

Тя е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари и лизинг. В България Банка Пиреос оперира от 1994 г.

В началото на 2005 г. Банка Пиреос закупува Евробанк АД и в момента се нарежда сред десетте най-големи банки в страната. Тя разполага с клонова мрежа от 83 клона в цялата страна и към 31.07.2012 г. притежава активи в размер на 1.60 милиарда евро.

Споделете: