Подписаха договор за изграждане на водната инфраструктура на гр. Кърджали

 Проектът на стойност 70 млн. лв. се финансира от ОП „Околна среда”

Днес, 18 януари, министър Нона Караджова и кметът на община Кърджали Хасан Азис подписаха договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Кърджали.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 69,9 млн. лв.

На церемонията присъстваха още Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали, народният представител Цвета Караянчева, членове на общинския съвет на Кърджали и др.

По време на подписването министър Караджова подчерта важността на проекта, като освен екологичните ползи за града, реализацията му ще донесе много социални и икономически ползи за региона.

„След приключването на проекта около 54 хиляди жители в община Кърджали ще бъдат свързани към пречиствателната станция. С въвеждането й в експлоатация се очаква да бъде преустановено изливането на непречистени води в р. Арда, която е и трансгранична река.

С изграждането и реконструирането на 23 км канализационна и 14 км водопроводна мрежи ще се подобри качеството на питейната вода и ще се спестят водни ресурси. По време  и след  реализацията на проектните дейности ще бъдат  осигурени нови работни места.” – обобщи министър Караджова

От своя страна кметът на Кърджали благодари на екипа на Министерството на околната среда и водите за оказаната помощ и подкрепа за този важен за града проект:

„Това е най-значимият и голям проект, който общината ще изпълнява от 50 години насам.”

По приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда» – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места”, са договорени близо 3.9 млрд. лв. (155.5 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 454 млн. лв. В изпълнение са 136  проекта на стойност 3.74 млрд. лв.

 

 

 

Споделете: