Подписват два договора за рехабилитация на второкласни и третокласни пътища

Проектите на стойност 22 млн. лв. се финансират от ОПРР

 

Днес, 22 март, ще бъдат подписани два договора по проекти за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в областите Ямбол и Враца, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Проектите ще се финансират с общо 22 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР).

Договорите ще бъдат подписани от Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и Лазар Лазаров, Председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Договорите са по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Одобрените за финансиране проекти са за второкласни и третокласни пътища, които обслужват вътрешно регионални връзки и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал и осигуряват достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм.

В област Враца ще бъдат финансирани отсечки по второкласния път Криводол – Девене – Борован с обща дължина приблизително 20 км.

В област Ямбол ще се рехабилитира отсечка от третокласния път Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза с обща дължина около 31 км и отсечката от Район Миладиновци – Роза с дължина около 15 км.

Споделете: