Подписват 2 договора за модернизиране на Агенцията по заетостта

Над 700 000 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР

Днес, 7-ми август, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще бъдат подписани два договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с Агенцията по заетостта.

Проектите са финансирани по схема ВG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Безвъзмездната финансова помощ в размер на 709 228.43 лв. ще бъде предоставена за подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” на Агенция по заетостта в градовете Нова Загора, Плевен, Перник и Самоков.

Споделете: