Под мотото „Дунавската стратегия в действие: от идеи към резултати“ се провежда първата среща на страните от Дунавския регион

Предлагаме мерки за развитие на Трансевропейски коридор VІІ на форум за Дунавската стратегия

В германския град Регенсбург вчера и днес, 28 ноември, се провежда първата годишна среща на страните от Дунавския регион се провежда днес и утре в германския град Регенсбург,  съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Това е първият форум на високо ниво, който събира на едно място министри от всички от 14 страни, участнички в Дунавската стратегията. Специален гост на събитието е еврокомисарят по регионална политика Йоханес Хаан.

Мотото на тазгодишния форум е: „Дунавската стратегия в действие: от идеи към резултати“.

Комисар Хаан заяви личната си ангажираност за успешната реализация на проектите по Дунавската стратегия, в резултат на които би се повишил жизнения стандарт на регионите по поречието на реката.

В изказването си пред авторитетната аудитория българският министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова предложи със средства от Техническата помощ на програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. да бъдат финансирани предварителни проучвания за изграждане на нови мостове на р. Дунав.

Според нея със спестени и неусвоени средства от различните оперативни, трансгранични и транснационални програми може да започне подготовка на проекти по Дунавската стратегия, които да се реализират още в началото на следващия програмен период.

Развитието на Трансевропейски коридор VII – р. Дунав ще засили сътрудничеството в икономическата и социалната сфера и по-ефективното използване на наличните вътрешни ресурси, смята българският министър на регионалното развитие.

Министър Павлова посочи, че подписаният неотдавна Меморандум за разбирателство между Република България и Румъния за установяване на междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешно-водния транспорт в общия българо-румънския участък от реката ще спомогне за неговото развитие.

Лиляна Павлова посочи и конкретните ползи от него:

– набелязване на общи проекти с реален ефект за Дунавския регион;

– улеснени връзки между Югоизточна Европа и останала част на континента по линия на транспортен коридор 4 (р. Дунав) след пускането в експлоатация на Дунав мост-2 при Видин-Калафат;

– подобряване на навигацията в общия българо-румънски участък на р. Дунав;

– подобряването на свързаността между двете страни, чрез изграждане на нови мостове при Силистра-Кълъраш или Оряхово–Бекет и реконструкция и разширение на съществуващия мост при Русе-Гюргево по направлението на коридор 9;

– развитие на пристанищната инфраструктура и изграждането на нови интермодални терминали при Видин, Русе;

– закупуване и съвместна експлоатация на ледоразбивач и др.;

– набелязването на възможните финансови източници за изпълнението на тези проекти – оперативни програми, инструмента за свързване на Европа, ПЧП или финансов инженерниг.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посочи, че в България, Северозападния и Северен централен район са едни от най-слабо развитите региони в Европейския съюз.

Заради икономическата изостаналост на тези региони е необходимо да се потърсят възможности за преодоляване на различията, за задържане на младите хора вътре в тях, както и за осигуряване на възможности за професионална реализация, каза тя.

Според нея една от формите е развитието на университетска мрежа в Дунавския регион и възможността за създаване на висше учебно заведение и/или специализирано професионално учебно в град Видин. Пускането в експлоатация на новия мост на р. Дунав при Видин ще спомогне за мобилността на младите хора в региона, каза на форума в Регенсбург министър Павлова.

Тя припомни, че България отговаря за две от осите по Дунавската стратегия. Съвместно с Румъния координира приоритетна ос 3 „Туризъм и културно историческо наследство”, а с Германия координира ос „Сигурност и борба с организираната престъпност“.

В областта на туризма подкрепяме идеята за изграждане на бюро на Дунавския компетентен център в гр. Русе. По отношение на сигурността се работи по няколко направления – засилване на полицейското сътрудничество, борбата с корупцията и укрепването на сътрудничеството чрез контактни центрове.

Доброто сътрудничество и координация между всички държави, участващи в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, е необходимо за реално постигане на напредък и успешно изпълнение на общите проекти.

Мисля, че партньорството със страни като Германия и Австрия, които имат по-голям опит в управлението на подобни проекти, би било от полза за всички участници в Дунавската стратегия, каза в заключение българският министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Споделете: