Почистват общо 60 км от коритата на реките на територията на столична община

2 млн. лв. са предвидени за почистване на реките през 2012 г.

При извършената вчера проверка на дейностите по почистване на речното корито на Перловската река, столичният кмет Йорданка Фандъкова съобщи, че ще бъдат почистени близо 3 км от нея и общо 60 км от реките на територията на общината. За почистването на Перловската река са осигурени 112 000 лв.

Ще бъдат премахнати 900 куб. м наноси, храстовидна растителност, битови отпадъци. Почистването обхваща територията под три моста, като около устоите на мостовете ще се извърши ръчно почистване.

Столична община извършва планово почистване на речните корита на реките, преминаващи през територията й, като приоритет при избора за почистване имат критичните участъци.

Извън плановото почистване, при продължителни или интензивни валежи и снеготопене, се извършва и аварийно почистване на реки, дерета, отводнителни канали, отпушване на канавки, водостоци, под мостовете.

Почистват се и 500-метровите участъци под язовирните стени на язовирите, общинска собственост, „Мрамор”, „Мърчаево” и „Суходол-2”. През годините е осигурена проводимостта на водата, като са почистени планово и аварийно над 210 километра.
За почистване на речните корита през настоящата година са осигурени 2 000 000 лева.

Към момента се почистват също участъци от:   р. Владайска, р. Суходолска, р. Слатинска, р. Перловска, р.Боянска бара, р. Банишка и дерета в район „Витоша” и район „Овча купел”, р.Люлинска и р. Бачина в с. Мало Бучино, р. Драгалевска в район „Лозенец”, р. Блато, р. Подгумерска, р. Дзуката и дере в с.Чепинци, с обща дължина 12 180 м.

Завършено е почистването на участъци от:  р. Владайска, р. Домуз дере, дере „Планинец”, дере „Петко войвода”, дере „Витошки бор”, дере „Меча поляна”, дере по 88-мо СОУ и р. Ваташка в район „Витоша”, р. Суходолска в район „Надежда, р. Какач в район „Връбница”, р. Слатинска, в район „Подуяне”, р. Червена, р. Кътинска, р. Подгумерска,  р. Какач, канал южно от кв. Славовци и дерета в район „Нови Искър”, с обща дължина около 13 200 метра.

Споделете: