Пощенска банка въведе услугата телефонно банкиране

В страната или от чужбина, клиентите на банката вече имат 24-часов достъп до банковата си сметка

 

От днес, 28 май, клиентите на Пощенска банка ще се радват на удобството да имат достъп до банковата си сметка 24 часа в денонощието, без да е необходимо да посещават банков клон, да разполагат задължително  с надеждна интернет връзка или да правят какъвто и да е компромис със сигурността на парите си, защото всичко това е гарантирано от услугата телефонно банкиране.

Само с едно телефонно обаждане Пощенска банка дава възможност на клиентите си да банкират практически навсякъде, от всяка точка в България или чужбина. Пощенска банка е една от малкото финансови институции на българския пазар, която предлага подобно иновативно решение за дистанционно банкиране на индивидуални клиенти.

Банкирането по телефона позволява на клиентите на Пощенска банка да нареждат парични преводи, да правят справки за салдото по своите сметки, да променят лимити по кредитни карти, както и редица други основни банкови операции.

За да банкират през телефона си, клиентите трябва да имат открита сметка (разплащателна, спестовна или депозитна) или кредитна карта в Пощенска банка. Нужно е също еднократно посещение в банков клон, където да бъде подадено заявление-договор за регистрация.

След като заявят услугата, клиентите получават sms с временна парола за достъп, която се валидира до 24 часа. От същия телефонен номер те трябва да се обадят на Центъра за обслужване на клиенти на банката на телефон 0700 18 555 и да потвърдят регистрацията си. Последното, което трябва да направят, е да създадат свой ПИН код, представляващ комбинация от 6 цифри.

С цел постигане на по-голяма сигурност при извършване на междубанкови и вътрешнобанкови преводи, банката въвежда лимити на наредените суми. Дневният лимит при междубанков превод към сметка на друг клиент или изходящ междубанков превод е 400 лв. При вътрешнобанкови преводи между собствени сметки лимитът е увеличен до 29 999 лв.

Клиентите могат да заявят промяна в посочените лимити, като подадат молба в клон на Пощенска банка. Стойността на лимита може да бъде намалена или увеличена в размер от 0.01 до 2 000 лева.

Основни предимства на услугата телефонно банкиране от Пощенска банка са изключителната гъвкавост, пестене на време, сигурност чрез идентификация с ЕГН и ПИН код на услугата и персонално обслужване.

Услугата е подходяща за хора, които искат да банкират по всяко време, от всякаква локация и без допълнителни технически ограничения за достъп, освен един телефонен разговор. Телефонното банкиране е популярно сред потребителите, които по една или друга причина не ползват платформите за онлайн банкиране.

Идеята за банкиране „от вкъщи“ се заражда още през 70-те години в САЩ. За първи път услугата телефонно банкиране е предоставена от Seattle First National Bank през 1973 г., но едва през 1981 г. няколко банки в Ню Йорк предлагат тази услуга на по-широк кръг клиенти.

 

По последни данни до 2014 г. в глобален мащаб интернет и телефонно банкиране ще използват над 70 млн. потребители.

Споделете: