Пощенска банка удължава промоцията на жилищни кредити до края на септември

Атрактивната жилищна оферта е валидна за нови кредити, усвоени за покупка, ремонт, подобрения, строеж и довършване на жилище

В отговор на засиления интерес към жилищните кредити, предлагани от Пощенска банка, финансовата институция удължава специалната оферта за жилищни кредити в лева и евро с 2% по-ниска лихва през първата година на кредита.

Промоционалното предложение ще бъде в сила до 30 септември 2013 г., съобщиха от пресцентъра на банката.

От началото на годината Пощенска банка регистрира над 25% увеличение на усвоените жилищни кредити. Към днешна дата запитванията за кредити са значително повече в сравнение със същия период миналата година, като тенденцията е за устойчиво нарастване.

В специален доклад за жилищно кредитиране за първото тримесечие банката обяви 25% увеличение на запитванията спрямо първото тримесечие на миналата година. Затвърждава се и превесът на левовото кредитиране.

Атрактивната жилищна оферта е валидна за нови кредити, усвоени за покупка, ремонт, подобрения, строеж и довършване на жилище. Нивата на лихвите в лева започват от 4.6% през първата година на кредита, като е необходимо клиентите да ползват пакет „Лесен живот”. През останалия период на кредита лихвите са в размер на 6.6%. Условията за ползване на пакет „Лесен живот” са превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, едно комунално плащане на месец с услугата „Универсален платец” и сключване на застраховка „Живот”.

 

Пощенска банка прилага изключително гъвкава политика по отношение на разработването на своите продукти. Целта е те да отговарят максимално на очакванията, изискванията и нуждите на клиентите. За всички жилищни кредити клиентите са освободени от такси за кандидатстване и предсрочно погасяване след третата година. Банкатапредлага и „Флекси” опция, която дава възможност за пропускане на една вноска годишно или намаляване на вноските наполовина – до 6 вноски по кредита в рамките на всяка календарна година.

 

Допълнителни улеснения за клиентите са възможността за директна консултация от експерти по жилищно кредитиране в централата чрез имейл: moidom@postbank.bg, както и напълно безплатна онлайн апликация за жилищен кредит чрез интернет сайта на банката.

 

http://www.postbank.bg/bg-BG/Individuals/05MortgageLoans/

 

Споделете: