По-добра защита за потребителите с направените промени в Закона за потребителския кредит

Промените правят сравними условията за потребителски кредити в целия ЕС

 

Днес, 7 ноември, от пресцентъра на МИЕТ съобщиха, че парламентът окончателно е приел промените в Закона за потребителския кредит, които въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС.

С измененията се актуализират седем от съществуващите допускания за изчисляване на годишния процент на разходите и се въвеждат нови три.

Използваните допускания служат за определяне на някои елементи, включени в общия размер на кредита, но неизвестни или с възможност да бъдат променени в момента на изчисляване на годишния процент на разходите.

Така например, когато договорът за потребителски кредит е с неопределен срок, за определянето на годишния процент на разходите се счита, че срокът е едногодишен.

Промените правят сравними условията за потребителски кредити в целия ЕС, защото изчисляването на годишния процент на разходите ще се извършва по един и същи начин на територията на цялата Общност.

Това улеснява и кредиторите при техните изчисления, които ще бъдат аналогични във всички държави от ЕС.

Направените промени в Закона за потребителския кредит ще допринесат за повишаване на прозрачността при изчисляването на годишния процент на разходите за потребителски кредити и по-добра защита на потребителите.

Споделете: