По европроекти на стойност 3 млрд. евро работи Столична община

Заместник-кметът Ирина Савина представи отчета на Столична община за проектите с европейско финансиране

Днес, 12 юни, на специална пресконференция заместник-кметът Ирина Савина представи отчет на проектите с европейско финансиране, които изпълнява Столична община.

„Общо 102 проекта с европейско финансиране изпълнява Столичната община в рамките на програмен период 2007-2013 г. 33 от тях са успешно завършени, 57 са в процес на оценка, а други 12 са подадени и очакват одобрение, за да се пристъпи към тяхната реализация. Общата стойност на проектите е 3 млрд. лв., от които 2 млрд. лв. са безвъзмездна финансова помощ и 1 млрд.лв. собствен принос от страна на Столична община“.

Това обяви заместник-кметът по направлeние „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина на пресконференцията, на която беше отчетен напредъка по европроектите за този програмен период. Савина поясни, че в момента се изпълняват 29 проекта по Оперативни програми, като основна част от тях са по ОП „Регионално развитие“ и ОП „Околна среда“.

„Реализацията на някои от тези проекти наблюдаваме с особено внимание, за да можем да спазим заложените срокове. Това са проектите за изграждане на центрове за настаняване от семеен тип, за модернизация на столичната онкоболница, за адаптация на Централна минерална баня за музей на София, както и проектите за изграждане на канализация в Банкя, Горна баня и Овча купел, м. Сливница в район „Люлин“ и Дубльора на Ляв Владайски колектор“, каза още Савина.

По време на пресконференцията бяха представени и приоритетите на Столична община за следващия програмен период 2014-2020 г.

По ОП „Региони в растеж“ се работи по подготовката на над 140 проекта на стойност над 1 млрд. лв., включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София. Те се насочени към подобряване на градската среда, внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради и публичния сектор, опазване и развитие на културно-историческото наследство, инвестиции в образователната и социалната инфраструктура и др.

За изграждане на канализация по ОП „Околна среда“ се предвиждат за кандидатстване повече от 25 проекта на стойност над 800 млн.лв., а за изграждането на Трети метродиаметър Столична община ще кандидатства за финасиране от 1.4 млрд.лв. по ОП „Транспорт“.

„Очакваме през следващия програмен период да бъдем допуснати като бенефициент и по Програмата за развитие на селските райони. Това е от изключително значение, тъй като ще ни позволи да реализираме множество проекти за подобряване на инфраструктурата и цялостното развитие на 37 населени места (3 града и 34 села), които попадат в т.нар. околоградски райони и в които живеят около 90 хиляди от жителите на столицата“, допълни Савина.

Споделете: