Представят проекта за изграждане на водната инфраструктура на гр. Севлиево

Проектът на стойност 18.9 млн. лв. се финансира по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Днес, 22 януари, министърът на околната среда и водите Нона Караджова официално ще представи проекта за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Севлиево, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

На представянето в общината на гр. Севлиево ще присъства и министър-председателят Бойко Борисов.

Стойността на проекта е 18,9 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

По проект е предвидено изграждане и рехабилитация на около 15 км канализационна и 4.5 км. водопроводна мрежи, което ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода и ще премахне  ограничението във водоподаването.

Наред с това ще се оптимизира  и работата на градската пречиствателна станция за отпадъчни води в града, вследствие на което ще се подобри опазването чистотата на река Росица, която е основният водоприемник на отпадъчните води на града.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3.95 млрд. лв. (155.56 % от средствата за сектора).

От тях са изплатени  над 456.9 млн. лв. В изпълнение са 136 проекта на стойност 3.74 млрд. лв. Успешно са приключили 94 договора на стойност 128.9 млн. лв.

 

Споделете: