Приключи изграждането на първия етап от ВиК мрежата в кв. „Модерно предградие“ в столицата

Две улици са вече с изцяло нов облик

За изграждане на ново пътно платно, тротоари и отводняване на улиците, попадащи в трасето на „Главен колектор I“ в кв. „Модерно предградие“ са предвидени общо 2.2 млн. лв. от бюджета на Столична община, съобщиха от общинския пресцентър.

С изцяло нов облик вече са улиците „378” и „379“, а в най-кратки срокове предстои да бъде завършен и ремонтът на ул. „Баба“, която е последната в обхвата на новоизградената канализационна мрежа.

Изграждането на „Главен колектор I“, който се явява основен приемник на отпадните води на „Модерно предградие“, приключи в края на 2012 г. Дължината на изградената канализационна мрежа е 1100 м, а стойността на проекта, финансиран от бизнес програмата на „Софийска вода“ АД е 4.5 млн. лв.

Тази година предстои да започнат и строителните дейности по втория етап от канализационната мрежа на „Модерно предградие“. Той включва изграждането на „Главен клон ІІ“ по ул. „Стефан Дуньов“ до бул. „Връх Манчо“, където е предвидено да се зауства във вече изградения и въведен в експлоатация „Главен колектор I“.

Прогнозната стойност на проекта е 1.1 млн.лв, заложени в инвестиционната програма на концесионера за 2013 г.

До края на годината ще бъде завършена актуализацията на работните проекти за изграждането на вътрешнокварталната канализационна мрежа на „Модерно предградие“, с които Столична община ще кандидатства за финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020г.“

Споделете: