Проведе се Национален форум „Правителство-бизнес”

Намаляването на социално-икономическите различия между регионите е сред основните приоритети на правителството

министър Десислава ТерзиеваДнес, 11 февруари, при участието си в Националния форум „Правителство-бизнес”,  министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева обяви, че намаляването на социално-икономическите различия между регионите в страната е един от основните приоритети в програмата на правителството, съобщиха от пресцентъра на МРР.

В рамките на панела „Инфраструктурата – бъдещето на регионите в България” тя обяви, че социално-икономическите разлики между регионите през последните години са се задълбочили. За преодоляването им вече са разработени основните стратегически документи. Приети са Регионалните планове за развитие, а областните стратегии за развитие се приемат в момента, посочи министър Терзиева. Тя подчерта, че липсват Общи устройствени планове на общините.

Министър Терзиева припомни, че е възстановен процесът на децентрализация. Има пътна карта с конкретни приоритети и мерки с цел през 2015 г. финансовата децентрализация на общините да стартира реално, каза тя.

Започнахме дългоочакваната реформа в сектор водоснабдяване и канализация. До края на този месец или в началото на другия очаквам да бъде приета Стратегията за развитие и управление на сектор ВиК, която ще бъде основата за изпълнение на проекти по ОП „Околна среда“, съобщи регионалният министър. ВиК активите ще бъдат извадени от ВиК дружествата. Те ще станат публична държавна или общинска собственост. Управлението им ще бъде предоставено на асоциациите по ВиК. През следващия месец ще бъде утвърден правилникът за тяхната работа. По този начин управлението в сектора ще стане по-ефективно, а предоставяната на потребителите услуга ще се подобри, каза министър Терзиева.

Възстановяването на остарелите водоснабдителни съоръжения изисква много инвестиции. Лошото им състояние е причината за високите загуби на вода, които средно за страната са около 65%,  подчерта регионалният министър.

Тя информира, че с 23 млн. лв. през тази година ще се финансира строителството язовирите „Луда Яна” и„Пловдивци” и пречиствателни станции за питейна вода към тях, както и рехабилитацията на язовир „Студена”. С 20 млн. лв. от Публичната инвестиционна програма ще бъде финансирана програмата за борба с безводието, допълни министър Терзиева.

Изграждането на магистралите и скоростните пътища остава приоритет, но новата политика в пътния сектор е насочена и към подобряване състоянието на малките пътища, подчерта регионалният министър. За тази цел са необходими между 70 и 150 млн. лв. годишно. Смятам, че това трябва да остане приоритет на правителството през целия му мандат, както и на следващите правителства, отбеляза министърът. През тази година с 50 млн.лв. от Публичната инвестиционна програма ще стартира ремонтът на втори и трети клас пътища, които са важни за социално-икономическото развитие на всеки от регионите, каза тя.

Основната ни задача през тази година ще бъде завършването на големите инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт” – АМ „Марица”, АМ „Струма” в участъка „Сандански-Кулата”, Обходният път на Враца, както и първият участък от Западната дъга на Софийския околовръстен път. Със завършването им в края на годината ще има чисто нова пътна мрежа с дължина 90 км, посочи министър Терзиева.

Тя съобщи, че през тази година ще стартират търговете за изграждане на два участъка от Лот 3 на АМ „Струма”, участък от АМ „Калотина-София” и Мездра-Ботевград. Ще се търсят изпълнители за рехабилитацията на три отсечки от стария участък на АМ „Тракия”. Ще бъдат обявени и още пет процедури за над 200 млн. лв. по проект „Транзитни пътища V”.

523 млн. лв. са изплатени по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за периода юни 2013 – февруари 2014 г., съобщи министър Терзиева. За сравнение през периода юни 2012 – февруари 2013 г. размерът на изплатените средства по програмата е бил 385 млн. лв. Има ръст на плащанията от 136%. Успяхме да завършим годината без да загубим нито един лев европейско финансиране, подчерта Терзиева. Общо 3.61 млрд. лв. е стойността на сключените договори по ОП „Регионално развитие“ или почти 98% от бюджета на програмата, посочи тя. Общо разплатените средства по програмата са над 1,8 млрд.лв.

Новата Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. създава възможности, както за държавните и общински институции, така и за бизнеса в България, като осигурява свеж инвестиционен ресурс от 1,589 млрд. евро, каза министъра.

Подкрепата на ОПРР 2014-2020 е фокусирана върху градовете като центрове на растежа чрез разработването на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Засега индикативно са заложени 67 града като конкретни бенефициенти по нея, каза министър Терзиева.

20% от цялата стойност на програмата ще бъдат насочени към подкрепа на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, посочи тя. Със 127 млн. евро ще бъдат финансирани туристически обекти, които могат да осигурят растеж и заетост в съответния регион, каза още министър Терзиева. С близо 200 млн. евро от програмата ще бъде финансирана рехабилитацията на регионалната пътна инфраструктура, обяви регионалният министър.

МРР приоритетно работи за сближаване на регионите и подобряване на тяхното развитие и чрез участие в управлението на програмите на ЕС за териториално сътрудничество. По програмите за сътрудничество със Сърбия, Турция и Македония са финансирани проекти на български партньори за общо 83 млн. евро, съобщи Десислава Терзиева.

През периода 2014-2020 г. териториалното сътрудничество ще бъде подкрепено със 166 млн. евро.

В рамките на следващия програмен период България ще участва в администрирането и управлението на 12програми за териториално сътрудничество. В резултат на положените усилия в периода 2014-2020 България ще участва в две транснационални програми – Програма “Дунав“ и Програма „Арка Балкани-Средиземно море“, съобщи министър Терзиева.

Споделете: