Проведе се петото редовно заседание на Обществения съвет към МОСВ

Отчетена бе дейността на ПУДООС и представени приоритетите на МОСВ за 2014 г.

 

министърът на МОСВ Искра МихайловаПетото редовно заседание на Обществения съвет към МОСВ на тема „Приоритети и политики на Министертсвото на околната среда и водите за 2014 г.“ се проведе на 4 февруари, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Заседанието бе открито от министър Искра Михайлова, а в  неговата работа участие взеха заместник –  министрите Чавдар Георгиев и Дин Онбаши, директори на дирекции, експерти и над 80 представители на неправителствени организации.

На съвета бе представен отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Галина Симеонова, директор на предприятието. Тя посочи, че  планираните собствени приходи на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за тази   година са 46 млн. лева, а още 40 млн. са от държавния бюджет. С натрупания преходен остатък, планираните разходи на предприятието за 2014 г. са 89 млн. лева.

През изминалата година в ПУДООС са получени 119 заявления за финансиране на проекти. Те се приемат целогодишно, съобразно готовността на бенефициентите. За отпускане на безвъзмездна финансова помощ са приети 84 заявления, както и 34 – за заеми.

Финансирани са 74 проекта за 77,5 млн.лева. Като безлихвени заеми са отпуснати 17,8 млн. лева. Ново в дейността на ПУДООС е работата му като изпълнителна агенция на международна програма с швейцарско финансиране. В тази роля ПУДООС е направило през 2013 г. две предпроектни проучвания – за унищожаване на негодните пестициди във всички складове в страната и за разработване на няколко модела за събиране и транспортиране на опасните отпадъци.

В рамките на заседанието участниците бяха запознати с приоритетите на МОСВ за 2014 г. Направени бяха предложения от членовете на съвета за сформиране на работни групи, които предстои да бъдат организирани и да се обсъди тяхната дейност.

Министърът изрази своята удовлетвореност от получените предложения, от сериозния интерес и високата активност на членовете на съвета. Тя посочи необходимостта от по-чести заседания на Обществения  съвет.

 

Споделете: