Провежда се работна среща за Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие

Форумът е в контекста на новия програмен период 2014-2020 г.

Днес,  19-ти март,  в заседателната зала на Общинския съвет в гр. Пловдив (ул. Авксентий Велешки 20) ще се проведе работна среща за Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) в контекста на новия програмен период 2014-2020 г.

Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Организатор на инициативата е Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) към администрацията на Министерски съвет, съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Поканени за участие в мероприятието са представители на 67-те общини, изготвящи ИПГВР.
В събитието ще се включат експерти от управляващите органи на оперативни програми: „Регионално развитие“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“ и „Програма за развитие на селските региони“.
На срещата ще присъстват и представители на Областните информационни центрове.

Споделете: