Проверяват днес изграждането на водната инфраструктура на гр. Пирдоп

Проектът за 44 млн. лв. се финансира  от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Днес, 18 септември, министър Нона Караджова ще направи проверка на строителните дейности по изграждане на водната инфраструктура на град  Пирдоп.  Строителството е по проект „Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа”.

Стойността  на проекта  е 44 млн. лв. и се финансира  от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

По проекта се предвижда изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/,  към която ще бъдат включени около 10 хиляди жители. По този начин ще се предотврати замърсяването на р. Пирдопска.

Ще бъде изградена общо 30 км канализационна мрежа и 16 км водопроводна мрежа. С предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода, ще се подобри качеството й, както и ще се ограничи загубата на вода във водопроводната система.

Също днес министър Караджова символично ще отбележи подписването на договори по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с кметовете на общините Ботевград, Аксаково, Стамболийски, Мездра, Карлово, Ямбол, Бяла /Русенско/, Кубрат, Шумен и Луковит.

 

 

 

 

Споделете: