Проект на лятна къща край морето в гр. Черноморец

Проект на жилищна сграда за сезонно ползване в гр. Черноморец, общ. Созопол

Парцелът е ъглов, с продълговата форма и лица на две улици, с приблизителна ориентация север – юг и относително голяма денивелация от югоизток на северозапад и по-лека – от североизток на югозапад.

Предвидени са 2 постройки – основно двуетажно и допълващо едноетажно застрояване.

Новопроектираната жилищна сграда е разположена в южната част на парцела с директен достъп от югоизток, от улицата. Поради малката площ на парцела и според визата за проектиране, къщата е долепена до югозападната граница и отстои на 1,5 м от югоизточната граница на парцела; до северозападната странична граница минималното отстояние е 3 м, а до североитзочната – минималното отстояние е 8.60 м.

Към цялата публикация >>>

Споделете: