Пускат новия участък от пътя Кърджали – Подкова

Проектът е на стойност 54 млн. лв.

Проектът е на стойност 54 млн. лв.

Утре, 4 февруари, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще открие новия 24-километров участък от първокласния път Кърджали – Подкова, част от пътя за Гърция през Маказа, съобщиха от пресцентъра на МРР.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.  Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 54 млн. лв.  С тези средства е извършено ново строителство на отсечката от разклона за Джебел до с. Подкова с дължина 24.2 км.  Изградена е пътна връзка за с. Фотиново, която е 2.3 км. Рехабилитирани са и 8.2 км от път І-5 от Кърджали – кръстовището с бул. „България“, до разклона за Джебел.

На официалната церемония ще присъства и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков.

Изпълнители на строително-монтажните работи са ДЗЗД „Кърджали – Подкова“ и ДЗЗД „Проход – Маказа“. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Инфраструктура – Магистрални пътища“. Авторският надзор на участъка за рехабилитация е на „Виа план“ ЕООД, а на новото строителство – „Рутекс“ ООД.

Път І-5 Кърджали – Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №IX, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Той е един от четирите първокласни маршрута и е основната връзка по направлението „Север – Юг”.

Споделете: