Райфайзенбанк бе избрана за банка-партньор на Фонда за устойчиво градско развитие на София

Ще се финансират проекти за подобряване на градската среда и инфраструктура
 

За банка-партньор на Фонда за устойчиво градско развитие на София бе избрана Райфайзенбанк (България) ЕАД , след като спечели търг за управление и администриране на финансирането на проекти за подобряване на градската среда в столицата.

За финансиране на проект за градско развитие могат да кандидатстват Столична община, общински дружества, публично-частни партньорства и частни инвеститори.

Половината от средствата за финансирането, в размер на 24.6 млн. лв., са предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по линия на Холдинговия фонд по инициативата JESSICA за България, а останалите 24.6 млн. лв. са осигурени  от Фонда за устойчиво градско развитие на София под формата на съфинансиране.

Райфайзенбанк ще извършва оценка на риска и кредитоспособността на крайните получатели и ще администрира финансирането на проектите.

Проектите, които могат да получат финансиране от ФУГРС, са свързани с подобряване на градската среда и инфраструктура,  обновяване на обществени пространства, рехабилитация на транспортната инфраструктура и подобряване на мобилността, възстановяване на изостанали градски зони и др.

 

Споделете: