Специализирани изложения за енергийна ефективност и възобновяема енергия ще се проведат в София

За да бъдете стъпка напред във вашия бизнес!
В периода 29 – 31 май в Интер Експо Център – София, ще се проведат международните специализирани изложения:
  • Eнергийна ефективност и възобновяема енергия
  • Save the Planet управление на отпадъците и рециклиране
  • Smart Buildings – автоматизация на сградни инсталации
  • LiftBalkans –асансьори и ескалатори
Посетителите ще могат да се запознаят с най-новите продукти и технологии в тези сектори, да осъществят личен контакт с експерти от водещи компании и създадат успешни партньорства.
Директни изложители от България, Австрия, Аржентина, Белгия, Полша, Дания, Италия, Германия, Унгария, Китай, Литва, Люксембург, Румъния, Словения, Турция, Чехия, Гърция и Швейцария са изцяло на  разположение на всички, които се интересуват от тези актуални теми и проблеми.
Изложбени браншове, с чиито нови продукти и  технологии посетителите могат да се запознаят:
Соларна енергия: сградноинтегрирани фотоволтаици, соларно-термични и фотоволтаични системи, инвертори, системи за напояване, захранвани от слънчева енергия; фотоволтаични микросистеми с компютърно управление, автономни и покривни фотоволтаични системи; хибридни слънчеви и вятърни системи, и т.н.
Биоенергия: котли за отопление на биомаса; пелетни преси; пелетни инсталации; инсталации на биогаз и биомаса; системи за термично третиране на отпадъци и за оползотворяване на отработена енергия; оборудване за производство на брикети, биофилтри и т.н.
Вятърна енергия: генератори, измервателно оборудване,  конвертори и т.н.
Хидро енергия: оборудване за ВЕЦ
Tехнологии и съоръжения за съхранение на енергия & Енергийна ефективност: когенерационни инсталации; зарядни устройства за батерии, енергийно-ефективно оборудване, енергоспестяващи технологии за осветление; вентилатори и контролери за отопление и охлаждане, и т.н.
Управление на отпадъци и рециклиране:  третиране и обезвреждане; технологии и оборудване за събиране на отпадъци, транспорт и сметища; използване на отпадъците за производство на енергия, управление и консултации по опазване на околната среда; обучение; финансиране на проекти и т.н.
Интелигентни сгради, сградна автоматизация
Асансьори и ескалатори, подвижни пътеки, компоненти
По време на изложенията ще се проведат още Конференция Save the Planet и Конгрес ЕЕ и ВЕИ.

Споделете: