Столична община обявява обществена поръчка за изпълнител на ВиК мрежата на м. „Сливница“

Общата стойност на проекта е 5.6 млн.лв, осигурени от ОП „Околна среда“ и общинския бюджет

От днес, 26 април, Столична община обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”.

Това съобщиха от пресцентъра на общината. Решението и обявлението за участие в процедурата са публикувани в Агенцията по обществени поръчки, а на интернет страницата на Столична община е осигурен пълен достъп до работния проект, техническите спецификации и количествените сметки.

Проектът за изграждането на ВиК мрежата на м. „Сливница“, район „Люлин“, се реализира с финансиране по ОП „Околна среда“. Общата му стойност е 5.6 млн.лв, от които 4.3 млн.лв. безвъзмездна помощ от ОПОС и 1.3 млн.лв. съфинансиране от бюджета на Столична община.

С изпълнението на проекта ще бъде реконструирана 2.24 км водопроводна мрежа и ще бъде изградена 4.13 км канализационна мрежа.

В момента Столична община изпълнява общо 5 проекта за изграждане на ВиК мрежа на територията на София с финансиране по ОПОС на стойност 148 млн.лв. Освен проектът за изграждане на инженерната инфраструктура на м. „Сливница“, в процес на реализация са проекти за изграждане на канализация в кв. „Суходол“, кв. „Горна баня” и м. „Овча купел – стара част”, гр. Банкя и кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, Дубльор на Ляв Владайски колектор.

С изпълнението им, до края на 2014 г. ще бъде изградена общо 71 км канализационна и 35 км водопроводна мрежа.

Споделете: