Строителството на участък 1 от Западната дъга на Софийския околовръстен път се изпълнява в срок

С изграждането на отсечката значително ще се облекчи трафикът от и към София

С изграждането на отсечката значително ще се облекчи трафикът от и към София

Днес, 23 януари, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков провериха напредъка в строителството на участък 1 от Западната дъга на Софийския околовръстен път – път ІІ-18 от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780, съобщиха от пресцентъра на МРР.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Обектът се изпълнява в график. Работата не е спирала и през юли т. г. трябва да е завършен първият участък от около 3 км от Западната дъга на Околовръстния път, заяви министър Терзиева. С изграждането на отсечката значително ще се облекчи трафикът от и към София, задръстванията ще намалеят и ще се пътува много по-безопасно, посочи още регионалният министър.

На участъка се изграждат три големи съоръжения – пътен възел при бул. „Царица Йоана“, пътен възел при бул. „Сливница“ с естакада и мост при река Какач.

Пътният възел при бул. „Сливница“ е проектиран на три нива. С построяването му ще се осигури безконфликтното преминаване през пътната връзка, ще се подобри транспортното обслужване на международния и на вътрешен трафик и ще се увеличи безопасността и сигурността при пътуване, обясни инж. Чайков.

Първото ниво е под нивото на съществуващото кръстовище. По него ще се осъществява транзитното движение по Софийския околовръстен път посока север – юг. Второто ниво е на нивото на терена и ще бъде кръгово кръстовище с два дъговидни моста над СОП. Третото ниво е естакада над нивото на сегашното кръстовище. По нея ще преминава транзитния поток по направлението бул. „Сливница“ – ГКПП „Калотина“.

Изпълнител на обекта е Обединение „Трейс СОП” ДЗЗД. Стойността на договора е 47 820 000 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три ес”. Техният договор е за 1 171 800 лв. с ДДС. Авторският надзор е на ЕТ „ЛЮДМИЛ КОЛАРОВ – КАНЕЛ”. Договорът е за 96 000 лв. с ДДС.
Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата.

Споделете: