Строителството на язовир „Луда Яна“ ще започне през 2015 г.

Съоръжението трябва да бъде изградено за 30 месеца

 Стойността на строително-монтажните работи за язовира и пречиствателната станция за питейни води към него е 52 млн. лв

Днес, 13 февруари, министър Десислава Терзиева присъства на официалното представяне на хидравличен модел на преливното съоръжение на язовир „Луда Яна“, съобщиха от пресцентъра на МРР. Строителството на самото водно съоръжение ще започне през следващата година и трябва да бъде завършено в рамките на 30 месеца.

Средствата за изграждането му са осигурени. Стойността на строително-монтажните работи за язовира и пречиствателната станция за питейни води към него е 52 млн. лв. Общо 23 млн. лв. са предвидени през тази година в бюджета на Министерството на регионалното развитие (МРР) за строителството на язовирите „Луда Яна“ и „Пловдивци“ и рехабилитацията на „Студена“, каза министър Терзиева.

Те са част от българското съфинансиране на заема от Световна банка. С него се финансира Проект „Развитие на общинската инфраструктура“, по който се изпълнява завършването на хидротехническите съоръжения. Предприети са мерки за удължаване на срока на заема до 2017 г., за да се гарантира изпълнението на проекта, съобщи регионалният министър.

Строителството на „Луда Яна“ е започнало през 1986 г., прекъсвано е няколко пъти и през 2000 г. е спряло поради липса на финансиране. Идейният проект за съоръжението е готов, а в момента се разработва техническият.

Той предвижда изграждането и на пречиствателна станция за питейни води. Те ще обслужват жителите на Панагюрище и останалите населени места в региона. Със завършването на „Луда Яна“ ще бъде качествено и надеждно водоснабдяване за населението на общината, каза министър Терзиева.

Регионалният министър заяви, че изпълнението на такива проекти трябва да продължи, ако искаме да има водоснабдяване в страната. Вече започнахме реформирането на сектор ВиК, но задължително трябва да построим и необходимите язовири, за да се подобри качеството на водоснабдяване в страната, посочи тя.

В отговор на въпрос за Общия устройствен план на община Царево министър Терзиева съобщи, че цялата налична информация в МРР по отношение опазването на парк „Странджа“ е подадена в Министерството на околната среда и водите. Тя посочи, че с нейна заповед започва проектиране за изменението на плана върху цялата територия на община Царево и изготвяне на екологична оценка за него. Министър Искра Михайлова спря принудително  изпълнението на проекта до окончателното изготвяне на проекта за изменение на плана и неговата екологична оценка. Докато това стане няма как да се извършва строителство.

 

Споделете: