Цикълът информационни срещи под мотото „Европейски средства за нас“ приключи

Кампанията стартира на 5 февруари в район Нови Искър и приключи на 12 април в Панчарево

 

Завърши цикъла от информационни срещи под мотото „Европейски средства за нас“, организирани от Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София), съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Информационните се проведоха във всички 24 административни района на столицата.

Кампанията официално стартира на 5 февруари в район Нови Искър и приключи на 12 април в Панчарево. На организираните 24 информационни срещи участие взеха над 700 души – представители на районните администрации, на висши учебни заведения, училища, детски градини, читалища, бизнес, медии, граждани.

Експертите от ОИЦ – София ги запознаха с дейностите и услугите на Центъра, с възможностите за кандидатстване по отворени процедури на оперативните програми, с програмирането за следващия период 2014-2020 и с напредъка по разписването на новите оперативни програми. Експертите на Центъра отговориха на множество запитвания.

Освен представени добри практики, участниците споделяха и опита си с кандидатстване по програмите и научените уроци от това.

Областен информационен център – София е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Споделете: