Ще се подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на „Метрополитен“ ЕАД

Безвъзмездна финансова помощ е около 215 млн. лв.

От правителствената информационна служба съобщиха, че Министерският съвет е дал съгласие Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на „Метрополитен“ ЕАД за изпълнение на дейностите по „Проект за разширение на метрото в София – Етап III Лот 1 „Цариградско шосе – Летище София“ и Лот 2 „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4″ преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия и при условие на договаряне над бюджета на приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари“.

Поради напредналия стадий на подготовката за изпълнение на дейностите по проекта, участъкът „Цариградско шосе — Летище София“ бе включен в обхвата на ОПТ с решение на Комитета за наблюдение на програмата от м. декември 2011 г., с решение от м. юни 2012 г. бе одобрено и включването на втория участък „Младост I – Бизнес парк в Младост 4″.

За реализацията на проекта по ОПТ ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер малко над 215 млн. лева.
Дейностите по проекта включват изпълнението на два лота – Лот 1: участък – „Цариградско шосе – Летище София“ и Лот 2: участък – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4″.

По Лот 1 тръжните процедури са проведени и са сключени договори за изпълнение на участъка. За Лот 2 се очаква тръжните процедури да приключат в началото на 2013 г.

Споделете: