15 млн. евро за проекти за енергийна ефективност отпусна ЕБВР на Райфайзенбанк

Кредитната линия е по Програма за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF)

 

Райфайзенбанк (България) Нови 15 млн. евро за проекти за енергийна  ефективност отпуска Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Кредитната линия е по Програма за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF), подкрепена от структурните фондове на ЕС, съобщиха от пресцентъра на банката.

Кредитната линия ще даде възможност на Райфайзенбанк да разшири портфейла си от финансирани устойчиви енергийни проекти и да посрещне растящото търсене от страна на малките и средни предприятия. Кредитът на ЕБВР ще увеличи финансирането за рационално използване на енергията и ще спомогне за смекчаване на ефекта от растящите цени на енергията и високата енергоемкост в България.

Даниел Берг, директор на ЕБВР за България коментира: “За нас е удоволствие да задълбочим партньорството си с Райфайзенбанк (България) с този нов кредит. Успешното ни партньорство е не само на комерсиална основа, а и споделена визия за подпомагане на малкия бизнес и подобряване на енергийната ефективност. Търсенето на подобни иновативни продукти, които комбинират грант и кредити за улесняване на инвестициите в енергийна ефективност, продължава да е голямо. Продължаваме и диалога си с правителството за поощряване на инвестициите в енергийна ефективност.”

От 2002 г. Райфайзенбанк (България) участва по различни програми в седем кредитни линии на ЕБВР за финансиране на българския бизнес, включително малките и средни предприятия, и на домакинствата.

Новото финансиране по програмата BEECIFF ще даде възможност да се продължи сътрудничеството между Райфайзенбанк и ЕБВР в кредитирането на фирмите за подобряване на енергийната ефективност и допълнително ще окаже подкрепа на местния бизнес.

До този момент, ЕБВР е финансирала над 200 проекта в България за 8.5 млрд. евро, като фокусът на банката е подпомагане на устойчивия растеж в страната чрез подобряване на конкурентоспособността на местния бизнес и инвестиции в модернизацията на реалната икономика инфраструктура на страната.

 

Споделете: