70 са одобрените проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения по програма за сътрудничество България-Сърбия

Общата  стойност на одобрените 70 проекта е близо 20.4 млн. евро

Европейската комисия възстанови всички заявени към този момент средства по Първата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Николай Нанков.

На официална церемония на 23 януари зам. – министър Нанков връчи 26 договора за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата.

Общата им стойност е близо 7.3 млн. евро.

Получените проектни предложения по втората покана са 257.

Одобрените проекти са 70 на обща стойност почти 20.4 млн. евро, съобщи зам.-министър Нанков. Кандидатите са били 2.5 пъти повече от тези за предишната покана, подчерта той.

Пет от сключените договори са за изпълнение на инвестиционни проекти на обща стойност 4.4 млн. евро.

21 договори предвиждат реализация на проекти от типа „меки мерки” на стойност близо 2.9 млн. евро.

Споделете: