8 фирми кандидатстват за рехабилитацията на близо 16 км от път III-7602 на територията на област Ямбол

Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

8 фирми кандидатстват за рехабилитацията на близо 16 км от път III-7602 на територията на област Ямбол

Днес, 26 август,  Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на Лот 60 „Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 – участък Р-н Миладиновци – Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, с обща дължина 15,885 км“. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Отворени са следните осем оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ:

  • Сдружение „Хидроконсулт”, гр. Шумен – 1 064,00 лв. без ДДС за 1 ден;
  • „Екоинженеринг” ЕООД, гр. Кърджали – 334,00 лв. без ДДС за 1 ден;
  • ДЗЗД „Консулт – Три Ес”, гр. София – 1 100,00 лв. без ДДС за 1 ден;
  • „Пътинвестинженеринг” АД, гр. София – 1 850,00 лв. без ДДС за 1 ден;
  • Обединение „Инфрам”, гр. София – 1 725,00 лв. без ДДС за 1 ден;
  • „Рутекс” ООД, гр. София – 1 810,00 лв. без ДДС за 1 ден;
  • ДЗЗД „Обединени консултанти Ямбол”, гр. София – 1 680,00 лв. без ДДС за 1 ден;
  • „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София – 1 795,00 лв. без ДДС за 1 ден.

Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Споделете: