9 оферти са подадени за надзор на Северна скоростна тангента

Проектът е предложен за съфинансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Днес, 1 април, в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“.

Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници в лева без ДДС:

  • ДЗЗД „Прометра“, в което участват: „Трафик холдинг” ЕООД и „БУНГ Словакия” ООД – 141 670 лв. за месец;
  • „Обединение ССТ София – 2013 г.“, в което участват: „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София; „Пътпроект“ ЕООД, гр. София – 104 228 лв. за месец;
  • ДЗЗД „ММЛ–ТК“, гр. София, в което участват: МОТТ Макдоналд Лимитед Великобритания; „Трансконсулт БГ“ ООД, гр. София – 85 415 лв. за месец;
  • Обединение „Луис Бергер-ИРД-Пътконсулт 2000“ гр. София, в което участват: „Луис Бергер“ (ЛБСАС), Франция, „ИРД Инженеринг С.р.л. , гр. Рим, Италия и „Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София – 127 869 лв. за месец;
  • Обединение „Рутекс-Технитал” гр. София, в което участват: „Рутекс“ ООД, гр. София, „Технитал“ АД, гр. Милано, Италия – 136 750 лв. за месец;
  • Сдружение ДЗЗД „Тангента София“ гр. София, в което участват: „Консулт инженерингс“ ЕООД, „Консугал – Консултореш де енженяриа и жещао“ С.А., Португалия; – 112 000 лв. за месец;
  • Ежис Пътища – България“ ДЗЗД гр. София, в което участват: „Ежис Интернасионал“ АД, Франция, „Ежис България“ ЕАД, гр. София – 145 000 лв. за месец;
  • Обединение „СЖС Технос – СЖС България“ гр. София, в което участват: „СЖС България“ ЕООД, гр. София, „СЖС Технос С.А.“, Испания – 49 000 лв. за месец;
  • Обединение „Инфрам Северна тангента СОП“ гр. София, в което участват: „Инфрам“ АД, Чехия, „Инфрам“ ЕООД, гр. София, „Инжконсултпроект“ ООД, гр. Варна – 51 240 лв. за месец.

Проектът е предложен от АПИ за съфинансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Споделете: