91 фирми кандидатстват да санират сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Общата стойност на поръчката е близо 47 млн. лв.

„Енергийно обновяване на българските домове”

91 фирми са подали документи за участие в процедурата за подбор за седемте обособени позиции, съответстващи на шестте района за планиране и град София. Общата стойност на поръчката е близо 47 млн. лв.

В Министерство на регионалното развитие на 17 юни 2014г., до 19.30 часа, бяха отворени постъпилите в срок 91 оферти за строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“.

Строителнително-монтажните работи по сградите, които ще се финансират в рамките на проекта, включват подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи; повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите и на системите за горещо водоснабдяване; повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите.

В края на април в столицата стартираха строително-монтажните работи по първите две сгради, които се обновяват по проекта. Дейностите включват топлинно изолиране на външните стени; подмяна на дограмата с лоши топлотехнически характеристики; топлинно изолиране на покрив, под и на тръбна мрежа за горещо водоснабдяване. Срокът за изпълнение и на двете сгради е 120 дни. Общата стойност на договора за СМР е 250 192.48 лв.

Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50,1 млн. лв.по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. До приключването му в края на 2015 г. се предвижда да бъдат обновени минимум 180 многофамилни жилищни сгради.

Списъка на фирмите, подали документи за участие в процедурата можете да видите на интернет страницата на министерството.

Споделете: