Санират жилищни сгради в столицата по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ с топлоизолационна система „Теразид“

До края на м. юли ще са готови първите 2 блока – в кв. Захарна фабрика и кв. Изток

До края на м. юли ще са готови първите 2 блока в кв. Захарна фабрика и кв. Изток в столицата

За доставчик на топлоизолационните системи за първите два блока, които ще бъдат санирани по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по ОП „Регионално развитие“  бе избран българският производител „Теразид” ЕООД.

Съгласно направеното енергийно обследване на сградите, фасадната топлоизолация на бл. 17 в ж.к. „Захарна фабрика” и бл. 10 в кв. „Изток” ще бъде изпълнена съответно с 5 см и 8 см експандиран полистирол (EPS), лепило и шпакловка за топлоизолации, грунд и фасадна мазилка.

Изпълнител на строително монтажните дейности по санирането на двете сгради е Билдинг компани ЕООД, а крайният срок за изпълнението е края на юли.

За реализацията на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ са осигурените 50 млн. лв., с които ще бъдат обновени 180 многофамилни сгради с около 6100 жилища.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ от 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи).

Допустими дейности за финансиране:

  • топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.);
  • подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
  • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения;
  • изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди;
  • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/ охладителна/ вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/ блок-секцията;
  • ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията;
  • инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в общите части на сградата/блок-секцията;
  • газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;
  • съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок-секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

 

Повече информация за продуктите на „Теразид“ ЕООД:  www.terazid.com 

 

Споделете: