Alpha жилищен кредит Перфекто – без аналог на ипотечния пазар у нас

Ексклузивни условия при прехвърляне на съществуваща експозиция с жилищен кредит Перфекто от Alpha Bank

Alpha Bank България предоставя до края на месец април 2013 г. изключително изгодни условия на клиентите, , които биха искали да прехвърлят съществуващите си кредитни експозиции и да се възползват от Alpha жилищен кредит Перфекто.

Сред преференциалните условия, които клиентите получават, е освобождаване от такса кандидатстване и одобрение, както и 0% такса усвояване при прехвърляне на съществуващите ипотечни кредити.

В допълнение Alpha Bank България предоставя и пълно финансиране на всички разходи, свързани с прехвърлянето на експозицията като разходи по учредяване на новата ипотека и заличаване на съществуващата; разходи за изготвяне на пазарна оценка на имота или други необходими документи; такса свързана с предсрочното погасяване по съществуващия кредит.

Сумата се добавя към останалата част от кредита, а лихвеният процент се определя спрямо условията на Перфекто.

Целта на специалното предложение на Alpha Bank е максимално да облекчи клиентите и да ги улесни при взимането на решение да прехвърлят съществуващия си ипотечен кредит и да се възползват от по-конкурентни условия.

Alpha жилищен кредит Перфекто няма аналог на ипотечния пазар у нас, предлагайки най-дългият срок на фиксиран лихвен процент до 10 години.

Жилищният кредит предлага още три  по-кратки фиксирани периода – 3, 5 или 7 години. Чрез Перфекто, Alpha Bank България отговоря на нуждите на клиентите като им предоставя точно това, което търсят – сигурност, стабилност, предвидимост на бъдещите плащания, прозрачност в условията на продукта, както и свободата да вземат най-правилното за себе си решение.

След изтичане на първоначално избрания фиксиран срок, лихвеният процент се образува напълно прозрачно, като е обвързан с пазарния индекс 3M EURIBOR. Информацията за нивото му е достъпна във всеки един момент и не се определя от банката.

Целта на Перфекто е да предостави напълно прозрачни условия и да осигури максимална сигурност и спокойствие в живота на човек, който се е решил на такава дългосрочна отговорност, като закупуване на жилище и финансирането му с жилищен кредит.

За улеснение на потребителите, всеки може да получи професионална консултация за Alpha жилищен кредит Перфекто и условията му при прехвърляне на съществуваща експозиция от своя дом или офис на онлайн платформата www.loanadvisor.eu – интерактивен кредитен съветник.

Повече информация може да бъде получена и  в най-близкия клон на Alpha Bank или на www.alphabank.bg 

Споделете: