Теглим потребителски кредити предимно за ремонт или обзавеждане

Средният размер на потребителския кредит е 8100 лв., а средната месечна вноска – 200 лв.

1

Подобрение на жилището – това е основната цел, с която хората теглят потребителски кредити, показват данните на Райфайзенбанк (България) ЕАД на база анализ на сделките сред собствената й клиентска база към края на юли 2015 г.

35% от кредитополучателите посочват, че ще използват финансирането за ремонт на жилището, 21% за обзавеждане, 20% – за покупка на автомобил и 15% за покупка на бяла и черна техника. По-малка част от клиентите (8%) са отговорили, че целта на кредита е покриване на други задължения (по банкови карти, кредити от небанкови финансови институции, заеми от роднини и приятели).

Според данните на банката, средната сума, която хората теглят като потребителски кредит, е 8 100 лв., средният срок за погасяване е 5 години, а около 200 лв. е размерът на средната месечна вноска по потребителски кредит, която изплащат кредитополучателите.

„По-ниските лихви, забелязващото се оживление в икономиката, макар и не с темповете, с които ни се иска, доведоха до ръст в потребителското кредитиране, особено в сезона на ремонтите“, коментира Мариела Атанасова, Директор „Банкиране за граждани“ на Райфайзенбанк. „Както показват и данните на БНБ, новите потребителски кредити са се увеличили с 15% за периода януари-юли 2015 г. в сравнение със същия период на миналата година,“ коментира тя.

Според анализа както при ипотечното кредитиране, така и при потребителското се наблюдава тенденцията за ръст на дела на кредитите в лева, които вече достигат над 95% от всички нови сделки за потребителски нужди.

Данните на Райфайзенбанк показват още, че потребителски кредити се теглят предимно от мъже – 61%, при средна възраст на клиентите 39 години. 31% от кредитоискателите живеят в собствено жилище, като делът на семейните и несемейните е почти изравнен (44% – семейни спрямо 40% – несемейни).

Средностатистическият кредитополучател, според наблюденията на банката, живее в София или големите градове (54%), месечният му доход е около 900 лв., и е ползвал поне един кредитен продукт (кредит, овърдрафт или кредитна карта) към момента на кандидатстване за потребителски кредит.

Споделете: