БАИС организира конференция на тема „Външни топлоизолационни системи на сгради като фактор за подобряване на енергийната ефективност“

Форумът с международно участие ще се проведе на 9 октомври 2014 г. в София

BAIS

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира  конференция с международно участие на тема „Външни топлоизолационни системи на сгради като фактор за подобряване на енергийната ефективност“. Форумът ще се проведе от 9:30 ч.в  хотел „Вега”, зала „Триадица” – гр. София.

 

Програма на конференцията:

09:00 –09:30 Регистрация
09:30 –09:40 Откриване
09:40 –10:30 „Качество на изпълнение на външни топлоизолационни системи на сгради –проблеми и добри практики”. Част 1 –д-р арх. инж. Петър Николовски, Република Македония
10:30 –11:00 Кафе пауза
11:00 –12:00 „Качество на изпълнение на външни топлоизолационни системи на сгради –проблеми и добри практики”. Част 2 -д-р арх. инж. Петър Николовски,Република Македония
12:00 –12:30 Дискусия
12:30 –13:00″Примери за топлоизолационни решения с Multipor и YTONG -предимства и особености“-презентация на “КСЕЛА България” ЕООД, пълноправен член на БАИС
13:00 –14:00 Работен обяд
14:00 –14:30“ROCKWOOL -Ефективни решения за топлоизолации на сгради“ –презентация на “РОКУУЛ България” ЕООД, пълноправен член на БАИС
14:30 –15:10 „Нормативни аспекти на енергийната ефективност на сгради” -проф. д-р инж. Димитър Назърски, БАИС
15:10 –15:30 Дискусия
15:30 –16:00“Проектиране и изолиране с продуктите на «ФИБРАН България» за повишаване наенергийната ефективност” -презентация на “ФИБРАН България” АД, пълноправен член на БАИС
16:00 Закриване

Такса участие – 79.00 лв. с вкл. ДДС (включва работни материали, две кафе-паузи, работен обяд и първото специализирано издание на БАИС „Енергийна ефективност. Топлоизолационни системи на сгради, с автори арх. Р. Савов и проф. д-р инж. Дим. Назърски).

Желаещите да участват трябва да изпратят попълнена регистрационна карта (която можете да изтеглите от сайта на БАИС) и копие от платежно нареждане на e-mail: bais.bg@gmail.com или факс: 02/963 10 71, до 19.09.2014 г. (петък).

Още информация на:

www.bais-bg.com

тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92; 0886 37 22 36

 

Споделете: