Проведе се 14-тият конкурс за студентски проект с Баумит Топлоизолационна система

Форумът се състоя в УАСГ съвместно с катедра  “Строителни материали и изолации”

 Баумит България, съвместно с катедра  “Строителни материали и изолации”, проведе за 14-ти пореден път конкурс за изготвяне на курсов проект по топлоизолиране на сгради за студентите от трети курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”.

С приветствие към присъстващите студенти, преподавателите от катедрата и представителите на фирма Баумит се обърна проф. д-р инж. Богомил Петров. Той подчерта значението на такива конкурси, които целят да съчетаят теорията и практиката и да повишат нивото на образование на студентите.

Комисията за оценка на курсовите проекти и тази година бе съставена от преподаватели от катедрата и главния технолог на Баумит България д-р инж. Красимир Делов.

Награди получиха 6 студентски работи. Даниел Нинчев, Ивайло Миланов и Иван Цонев получиха грамоти и награда от 150 лв. за професионално усвоени и приложени решения с материали Баумит

Тримата останали наградени – Светлозар Лазаров, Синан Салиев, и Николай Караиванов получиха грамоти и парична награда от 100 лв. за добре овладени и приложени системни решения в областта на топлоизолирането.

Носителите на награди получават възможност да кандидатстват в началото на следващата учебна година 2018/2019  за стипендианти на Баумит България.

По традиция, след провеждане на интервюта Баумит България и през 2018/2019 г.  ще отпусне  6 нови стипендии – 3 за студенти по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ и  3 за студенти по специалност „Архитектура“. Спечелилите стипендия студенти ще я получават в четвърти и пети курс при условие, че успехът им е много добър.

След награждаването д-р инж. Красимир Делов презентира на студентите технологията на полагане на топлоизолационната система и до какво може да доведат грешките при полагането й.

Споделете: