Мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще бъдат покривани напълно от ОПРР 2014-2020

През новия програмен период собствениците няма да съфинансират обновяването на жилищата си

Деница НиколоваМерките за енергийна ефективност в жилищния сектор ще бъдат финансирани със 180 млн. евро от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова  по време на първия комитет за наблюдение на програмата. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

С тези средства ще бъдат финансирани изцяло обновителните дейности във всички многофамилни жилищни сгради, освен панелните и ЕПК. Обновяването на сгради, строени по този способ, ще бъде финансирано със средства от държавния бюджет, поясни заместник-министърът.

През новия програмен период собствениците няма да съфинансират обновяването на техните жилища, подчерта Деница Николова. Националната програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради е изцяло финансирана със средства от оперативната програма и националния бюджет, допълни тя.

Разработена е процедура, с която от националния бюджет да бъдат допълнени необходимите средства за осигуряване на 25% съфинансиране от страна на собствениците, които вече участват в проект „Енергийно обновяване на българките домове“, така че да няма неравностойно третиране на бенефициентите, каза още Деница Николова.

Приоритетната ос на ОПРР 2014-2020, по която ще се изпълняват проектите на 28-те малки града, ще бъде финансирана при определени условия, съобщи заместник-министърът. Трябва да е ясно какъв тип дейности ще бъдат финансирани с разполагаемите по оста 90 млн. евро и какъв проблем ще бъде решен с тях. Мерките трябва да бъдат съобразени с изискванията и регламентите на Европейската комисия, подчерта тя.

Споделете: